چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 322

واقعیت فلزیاب تصویری را در رابطه با تشخیص اهداف یا طلا اشکار شدن لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر میباشد و هر نوع فلزیاب تصویری در واقعیت بصورت لکه رنگ تغییرات اطراف خود و زیر زمین را مشخص مینماید و واقعیت فلزیاب تصویری در این است که ساختار طراحی فلزیاب تصویری بنابر تشخیص تغییرات فرکانس فلزات یا لایه های زمین یا اطراف فلزیاب تصویری میباشد برای اینکه فلزیاب تصویری طراحی شده از روی رادارتصویری میباشد و رادار تصویری طبق امواج الکترومغناطیس در فرکانس عمل مینماید در نتیجه فلزیاب تصویری واقعی یک فلزیاب فرکانسی میباشد  و فلزیاب ها یا دستگاه های دیگر که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد پایه قدرت فلزیاب تصویری فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی را دارا نمی باشد

واقعیت فلزیاب تصویری در این موارد میباشد که ذکر شده است ولی عده ای که به ساختار طراحی مدار فلزیاب تصویری واقعی دسترسی ندارند با استفاده از یک مدار مبدل نرم افزار فلزیاب تصویری فلزیاب های دیگر یا دستگاه های مغناطیس سنج را تبدیل به فلزیاب تصویری نموده که در اصل عملکرد فلزیاب تصویری واقعی را ندارد و قابل اطمینان برای تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد و در زمین های الوده یا زمین بد نمی باشد